Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên Quản lý Đại lý (lĩnh vực Bất động sản tại Đà Nẵng) Da Nang 30/03/2018
2 Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (Bất động sản-tại Đà Nẵng) Da Nang 31/03/2018
3 Chuyên viên Pháp lý dự án tại Nghệ An Nghe An Unlimited
4 Chuyên viên Pháp lý Dự án làm việc tại Thanh Hóa Thanh Hoa Unlimited
5 Chuyên viên Kế hoạch Chính sách Ha Noi Unlimited
6 Chuyên viên Kế hoạch Ha Noi Unlimited
7 Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển Ha Noi Unlimited
8 Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản nước ngoài Ha Noi Unlimited
9 Trưởng Bộ phận Tài chính Kế toán Quang Binh Unlimited
10 Trưởng Bộ phận Hành chính nhân sự Quang Binh Unlimited
11 Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư (Cty CP Trịnh Gia) Ha Noi 28/02/2018
12 Chuyên viên Kế hoạch Ha Noi 28/02/2018
13 Chuyên viên Đầu tư Ha Noi 28/02/2018
14 [FLC Trading & Manpower] - Giám đốc Kinh doanh (Lĩnh vực Xuất khẩu lao động) Ha Noi Unlimited
15 Chuyên viên Nội dung Ha Noi Unlimited
16 [Bamboo Airways] - Chuyên viên Phụ trách nghiên cứu thị trường, sản phẩm và Chính sách giá Ha Noi Unlimited
17 Kỹ thuật Công nghệ Viễn thông Ha Noi Unlimited
18 Kinh doanh Thiết bị Công nghệ Viễn thông Ha Noi Unlimited
19 Chuyên Viên Quản Lý Đại Lý tại Bình Định Binh Dinh Unlimited
20 Nhân viên Lễ tân - Hành chính tại Hà Nội Ha Noi
Ho Chi Minh
Unlimited
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.