Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

(FLC LAND) Nhân Viên Lễ Tân Tòa Nhà

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • No required
 • Negotiable
 • Customer Service, Administrative / Clerical, Other
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác chăm sóc khách hàng

 • Tiếp khách, hướng dẫn khách hàng vào thăm hỏi, giao dịch tại tòa nhà, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi cho phép;
 • Giám sát kiểm tra số lượng người đăng ký thi công sửa chữa trong tòa nhà của các nhà thầu thi công nội thất;
 • Phối hợp với bộ phận kế toán, thu ngân hỗ trợ công tác đăng ký gửi ô tô, xe máy và hủy xe để tổng hợp báo cáo hàng tuần cho Trưởng bộ phận.
 • Hỗ trợ bộ phận kế toán, thu ngân trong công tác thu các loại dịch vụ tại tòa nhà.
 • Nắm bắt số lượng thẻ thang máy đăng ký mới, thẻ mất;
 • Tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng. Chuyển các yêu cầu/ đề nghị tới các bộ phận liên quan để giải quyết và theo dõi việc giải quyết báo cáo Ban Quản lý tòa nhà;
 • Duy trì tốt mối quan hệ với cư dân.

2. Công tác hành chính - văn thư

 • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến Ban, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
 • Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài;
 • Tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, thông báo và các tài liệu;
 • Theo dõi chấm công và giải trình chấm công;
 • Thu xếp in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết;
 • Soạn thảo tờ trình, thông báo tới Cư dân/ Khách thuê tòa nhà theo yêu cầu của Quản lý.

3. Công tác quản lý tài sản, thiết bị

 • Theo dõi, kiểm kê, quản lý tài sản chung của Ban Quản lý tòa nhà;
 • Theo dõi, đề xuất việc cấp phát văn phòng phẩm, giấy vệ sinh… cho Ban Quản lý tòa nhà.

Job Requirement

 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch, sắp xếp công việc nhanh gọn, hiệu quả, tạo thiện cảm;
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, kiểm soát văn bản đúng thể thức;
 • Kỹ năng quản lý và lưu trữ hệ thống hồ sơ tài liệu phục vụ công việc;
 • Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động hợp tác, phối hợp hành động tốt với các bộ phận liên quan trong công ty và các đơn vị dịch vụ;
 • Kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận giải quyết các kiến nghị và đàm phán, tạo lập mối quan hệ tốt với cư dân và khách hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.