Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[FLC STONE] Chuyên viên Pháp chế

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Securities, Mineral, Law / Legal Services, Manufacturing / Process, Surveying / Geology, Finance / Investment, Civil / Construction, Import / Export
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.Tham mưu về pháp lý cho Ban Lãnh đạo Công ty và các đơn vị phòng ban để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty trong các hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh.

2.Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng, văn bản, công văn trong các hoạt động của công ty.

3. Thực hiện công tác pháp chế nội bộ.

4. Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban trong những hoạt động liên quan đến pháp luật, phòng ngừa rủi ro về pháp lý.

5. Soạn thảo, rà soát, sửa đổi bổ sung Nội Quy, quy chế hoặc các văn bản nội bộ của Công ty.

6. Thực hiện công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

7. Triển khai thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý đối với các dự án công ty đang triển khai.

8. Thay mặt công ty giải quyết các tranh chấp pháp lý.

9. Cập nhật, cung cấp cho các phòng, ban của công ty các thông tin quy định mới của pháp luật , tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh của Công ty

           10. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội
 • Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật, pháp chế doanh nghiệp ưu tiên những ứng viên có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho công ty cổ phần, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Kỹ năng chi tiết: 
 • Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc.
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo nguyên tắc bảo mật.
 • Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.