Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[VFL] - Chuyên viên Thẩm định KHDN

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Banking, Finance / Investment
 • 31/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ thẩm định và các nghiệp vụ tín dụng KHDN:

 • Thẩm định tài sản, thẩm định KHDN theo quy định của Công ty;
 • Phối hợp với Chuyên viên Kinh doanh tư vấn, hướng dẫn KHDN hoàn thiện hồ sơ/thủ tục có liên quan;
 • Nhập thông tin hồ sơ khách hàng vào hệ thống phần mềm, lập tờ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho KHDN; xử lý các yêu cầu của đơn vị chức năng liên quan đến hồ sơ khách hàng (nếu có);
 • Soạn thảo các hợp đồng (nếu có) và các văn bản liên quan trong phạm vi được phân công phụ trách;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh sau cấp tín dụng;
 • Bảo quản và lưu trữ các hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty;
 • Thực hiện các chủ trương về phát triển KHDN, quản trị rủi ro;
 • Tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp của Công ty và pháp luật.

2. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ phi tín dụng:

- Phối hợp, hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh KHDN hoàn thiện các thủ tục, soạn hợp đồng, rà soát biểu mẫu, trình ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng (bao gồm: huy động, dịch vụ tài khoản, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thu phí phi tiền mặt liên quan đến hoạt động phi tín dụng,.... ) cho KHDN theo quy định của OceanBank và pháp luật.

3. Báo cáo Trưởng phòng thẩm định KHDN công việc hàng ngày, kết quả hoạt động kinh doanh và hoàn thiện các báo cáo khác liên quan đến KHDN (thường xuyên/đột xuất) theo yêu

cầu hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để kịp thời có phương án giải quyết.

4. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của Công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành với lợi ích của Công ty.

6. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng thẩm định KHDN, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên có 02 năm trở lên làm việc trực tiếp tại vị trí kinh doanh KHDN/thẩm định tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
 • Tiếng Anh: Cơ bản; Tin học văn phòng: Thành thạo.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ thẩm định KHDN trong lĩnh vực tài chinh ngân hàng.
 • Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín dụng.
 • Kỹ năng:

          +) Thực hiện tốt và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

          +) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;

          +) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;

          +) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;

+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.