Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Bamboo Airways - Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí + Hợp Đồng + Admin Khai Thác Mặt Đất

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Aviation, Law / Legal Services, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

• Kiểm soát các chi phí dịch vụ trên không nhằm đảm bảo các chi phí hợp lý và đúng so với tình hình khai thác thực tế.
• Lập báo cáo hàng tháng về số lượng và chi phí sản phẩm và dịch vụ trên chuyến bay được cung cấp cho BAMBOO AIRWAYS.
• Lập kế hoạch ngân sách hàng năm cho dịch vụ trên chuyến bay.
• Quản lý kho lưu trữ dụng cụ, vật tư, vật phẩm.
• Quản lý các Hợp đồng Dịch vụ trên không
• Thực hiện các công tác admin của Khối Dịch vụ và khai thác mặt đất.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương, Kinh tế,…
- Có kinh nghiệm trong ngành Hàng không ít nhất 2 năm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của vị trí tuyển dụng.
- Ngoại ngữ: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ hoặc TOEIC 600 trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị tương đương.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.