Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên quản lý tài sản

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Purchasing / Merchandising, Freight / Logistics / Warehouse
 • 15/09/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Mục tiêu:
Cấp phát, thu hồi, điều phối, thanh lý toàn bộ tài sản của Tập đoàn ( thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, nội thất…) căn cứ vào Đề xuất được phê duyệt hợp lệ.

Làm đầu mối kiểm tra yêu cầu cấp phát thiết bị đúng theo quy định, đảm bảo công tác đầu tư trang bị tài sản đúng mục đích , đúng nhu cầu sử dụng , không lãng phí, nằm trong ngân sách phê duyệt, mang lại hiệu quả kinh tế và tài chính cao nhất đã đặt ra.

Cập nhật biến động tài sản (khai tăng, thanh lý, điều chu yển…) trên phần mềm QLTS căn cứ vào hồ sơ của Đơn vị, đối soát để đảm bảo dữ liệu phần mềm khớp với sổ sách.

Thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản: CPU, Monitor, Bàn, Ghế, Tủ, Điện thoại…định kỳ tại Trụ sở và các CN (1-2 lần/năm).

Tổng hợp, đối chiếu số liệu kiểm kê, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch, xử lý chênh lệch (thừa, thiếu, dán mã tài sản, đổi tên tài sản, cập nhật lại cán bộ, đơn vị sử dụng…).
Xây dựng Hướng dẫn, Quy trình, Quy định. Các công việc khác được giao.

Trách nhiệm chính 

Là đầu mối tiếp nhận xử lý và kiểm soát các yêu cầu cấp phát/ sửa chữa tài sản: đảm bảo yêu cầu là đúng và phù hợp với những Tiêu chuẩn cấp phát tài sản được ban hành và nằm trong ngân sách được phê duyệt, kiểm soát nội dung chính xác, đảm bảo tất cả các yêu cầu được xử lý nhanh và hiệu quả nhất, tránh đầu tư lãng phí.

Là đầu mối tiếp nhận xử lý yêu cầu thu hồi tài sản dư thừa, tài sản của cán bộ nghỉ việc, điều chuyển tài sản giữa các đơn vị: đảm bảo sử dụng tối ưu hóa trang thiết bị tài sản, tiết kiệm chi phí cho Tập đoàn, tuân thủ theo tiêu chuẩn cấp phát.

Là đầu mối tiếp nhận xử lý yêu cầu thanh lý tài sản: đảm bảo tài sản thanh lý đúng theo quy định, kiểm soát và ngăn ngừa thất thoát, tổ chức thanh lý để nâng cao giá trị thu hồi. Là đầu mối tiếp nhận xử lý cấp tem mã tài sản theo đúng quy định.

Cập nhật biến động tài sản trên phần mềm QLTS, đối soát để đảm bảo dữ liệu phần mềm khớp với sổ sách kế toán.

Thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản: CPU, Monitor, Bàn, Ghế, Tủ, Điện thoại... tại Trụ sở và kiểm kê tại CN định kỳ (1-2 lần/năm).

Phối hợp với Đơn vị/ Kế toán và các bộ phận liên quan tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, tổng hợp, đối chiếu số liệu kiểm kê, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch, xử lý chênh lệch (thừa, thiếu, dán mã tài sản, đổi tên tài sản, cập nhật lại cán bộ, đơn vị sử dụng…).

Đảm bảo việc thực hiện SLA của bản thân hoàn thành theo đúng cam kết.
Xây dựng Hướng dẫn, Quy trình, Quy định. 
Các công việc khác được giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, Logistics

Am hiểu về kiến thức hạch toán kế toán, xử lý số liệu, đối chiếu.

Am hiểu về hoạt động kho hàng/Mua sắm và quản lý đơn hàng, chuỗi cung ứng.

Am hiểu về thiết bị văn phòng, thiết bị IT… Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

Am hiểu về các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phục vụ các nhu cầu của KH liên quan tới cấp phát, quản lý tài sản.

Kinh nghiệm: Ưu tiên cán bộ đã từng công tác trong lĩnh vực quản lý tài sản, kho vận, kế toán, kiểm toán

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC: 405-500

Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững nguyên tắc, quy trình xuất nhập kho, quản lý cung ứng, tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của Tập đoàn.

Am hiểu chất lượng dịch vụ với khách hàng.

Khả năng tổng hợp, phân tích số liệu thống kê làm trên excel, tính toán và đưa ra giải pháp, đề xuất phù hợp với quy trình QLTS.

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý chất lượng, tiến độ dự án.

Năng lực chung

KHẢ NĂNG PHỤC VỤ & LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Tinh thần trách nhiệm, liêm chính và trung thực trong công việc.

Hỗ trợ các CB khác trong công việc, giao tiếp hòa nhã, chuyên nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc cởi mở, thân thiên, luốn sẵn sàng hỗ trợ/nhận được sự hỗ trợ.

Tuân thủ quy trình quy định.

Năng lực chuyên môn/đặc thù

Kỹ năng làm việc hướng tới kết quả , làm việc nhóm

Khả năng làm việc chi tiết

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.