Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Công nhân Sửa chữa Bảo dưỡng cỏ - FLC Quảng Bình

 • Quang Binh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No required
 • Negotiable
 • Maintenance, Tourism, Customer Service, Other, Unskilled Workers, Environmental
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1. Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan tới trồng mới cỏ, sửa chữa thay thế các khu vực cỏ bị lỗi, bị chết và các khu vực cỏ bị kém trên sân theo yêu cầu của Quản lý;

2. Thực hiện các công việc liên quan tới bảo dưỡng cỏ như: sàng cát, rải cát, thu gom lõi cỏ sau corring;

3. Thu gom rác rưởi, ngọn cỏ sau cắt đảm bảo sân golf và khu vực nhà bảo dưỡng luôn trong tình trạng sạch sẽ;

4. Thường xuyên theo dõi sự phát triển của cỏ để báo cáo và  khắc phục kịp thời. Sửa chữa các khu vực native xung quanh sân golf theo yêu cầu của Quản lý;

5. Hỗ trợ các tổ khác thực hiện công việc khi cần;

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT trở lên;

 - Sức khỏe tốt, có thể làm việc lâu trong điều kiện ngoài trời;

- Nhanh nhẹn, trung thủ, tuân thủ kỷ luật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.