Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Công nhân Tưới - FLC Quảng Bình

 • Quang Binh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No required
 • Negotiable
 • Maintenance, Tourism, Customer Service, Other, Unskilled Workers, Environmental
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các công việc tưới tay và điều khiển hệ thống tưới tự động, đảm bảo cỏ luôn được cung cấp đủ nước;

2. Báo cáo tình hình tưới tiêu hàng ngày cho tổ trưởng;

3. Đề xuất giải pháp hoặc sửa chữa các hỏng hóc sự cố đơn giản của hệ thống tưới dưới sự đồng ý của Quản lý;

4. Hỗ trợ các tổ khác thực hiện công việc;

5. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT trở lên;

- Sức khỏe tốt, có thể làm việc lâu trong điều kiện ngoài trời;

- Nhanh nhẹn, trung thủ, tuân thủ kỷ luật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.