Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC FAM - Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất (HO)

 • Binh Thuan, Ha Tinh, Nghe An, Phu Tho, Quang Tri, Son La, Yen Bai
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 8 Years
 • Negotiable
 • Biotechnology, Agriculture
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI
 • Tổ chức triển khai việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan tới kỹ thuật sản xuất toàn công ty.
 • Đưa ra các giải pháp cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất với Ban Lãnh đạo
 • Tổ chức xây dựng và nghiên cứu, thiết kế và phát triển các công nghệ mới
 • Tư vấn kỹ thuật sản xuất, công nghệ áp dụng cho các Nông trường trên cả nước
 • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các bộ TIÊU CHUẨN kỹ thuật sản xuất của các loại cây trồng. Tổ chức đánh giá và giám sát quy trình thực hiện thực tế trên cơ sở bộ quy trình đã ban hành.
 • Tổ chức xây dựng quy trình làm việc, kiểm tra theo dõi, đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình của Bộ phận Kỹ thuật sản xuất.
 • Xây dựng hệ thống quy trình báo cáo, tổ chức hệ thống thông tin khoa học phục vụ sản xuất.
 • Tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt: đảm bảo tiến độ và định mức chi phí đối với từng Nông trường.
 • Chủ động dự báo các rủi ro, nguy cơ và đề xuất các biện pháp xử lý.
 • Giải quyết sự cố, phát sinh trong toàn bộ hệ thống sản xuất  và đưa ra hành động cải tiến, giải pháp xử lý phù hợp
 • Phối hợp với bộ phận Nhân sự xây dựng và tổ chức bộ máy nhân sự bộ phận Sản xuất. Xây dựng và tham mưu kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân lực phục vụ sản xuất.
 • Quản lý và điều hành hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện, nước, các trang thiết bị điện, nước, cơ khí tại nông trường;
 • Quản lý các công tác lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo yêu cầu của hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện để phục vụ sản xuất, làm việc.

      2. TUYỂN DỤNG & QUẢN LÝ NHÂN SỰ BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

 • Tuyển dụng và quản lý nhân sự bộ phận kỹ thuật sản xuất.
 • Đào tạo và hướng dẫn nhân sự bộ phận kỹ thuật sản xuất

      3.NHIỆM VỤ CHUNG

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ kỹ thuật sản xuất tại các Nông trường trên cả nước.
 • Khi có khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện cần thông báo kịp thời cho lãnh đạo bộ phận sản xuất, đánh giá nguyên nhân, đề xuất hướng giải quyết.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Phó Giám đốc Sản xuất và Ban lãnh đạo công ty

Job Requirement

Trình độ học vấn/chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học/Sau đại học các trường Nông nghiệp (chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ Thực vật, Công nghệ sinh học…)

Kinh nghiệm liên quan tới vị trí

 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự 8 năm trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành nông nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm thực tiễn mảng Cây ăn quả.
 • Có Kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất Nông nghiệp trong nhà kính và đồng ruộng.
 • Nắm rõ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các vùng trọng điểm trong cả nước

Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc

 • Liêm chính, trung thực; thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ và trách nhiệm
 • Sẵn sàng làm việc tại các Nông trường của FAM trên cả nước: Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Quảng Trị….

Các kỹ năng cơ bản

 • Có  kỹ năng Kiểm soát hệ thống sản xuất đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn áp dụng: Viet GAP, GlobalGAP, Hữu cơ.
 • Kỹ năng phân tích, tổ chức và xây dựng đội ngũ
 • Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc;
 • Tôn trọng và có khả năng hoàn thành công việc theo các deadlines;
 • Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc theo kế hoạch.
 • Có thể tự tổ chức, triển khai và quản lý công việc với mức giám sát/hướng dẫn của cấp trên
 • Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm
 • Có khả năng giải quyết và dự đoán vấn đề
 • Có khả năng phân thứ tự ưu tiên và quản lý nhiều nhiệm vụ
 • Chịu được áp lực công việc cao;
 • Có thể làm việc nhiều giờ (ngày nghỉ) khi cần.

Các kỹ năng bổ sung khác

 • Thành thạo máy tính (word, excel, power point…);
 • Có khả năng học hỏi nhanh các phần mềm ứng dụng trong sản xuất;
 • Tiếng anh thành thạo.   

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.