Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC Group - Chuyên viên nội dung

  • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Bachelor
  • 2 - 3 Years
  • Negotiable
  • Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors
  • Unlimited

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

Biên tập nội dung thep yêu cầu của các chương trình truyền thông nội bộ, đối ngoại

Trao đổi nội bộ, kết hợp với báo chí, sự kiện và các phòng ban liên quan để xây dựng, đề xuất nội dung tin bài theo các lĩnh vực (Tài chính, bất động sản, thể thao, giải trí…) hay theo mục đích (Truyền thông, quảng cáo, tuyên truyền nội bộ…), với các hình thức khác nhau (phát biểu, phỏng vấn, bài viết, tin bài …)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ phụ trách trực tiếp, lãnh đạo phòng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí; Marketing; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính

- Am hiểu kiến thức về Truyền thông: các quy định về luật Quảng cáo, Truyền thông, Marketing Kiến thức về bất động sản:

- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản

- Hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản. Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.