Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC GROUP - GIÁM SÁT XÂY DỰNG

 • Ha Noi, Thai Binh, Quang Ninh, Hai Phong, Binh Dinh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Architect, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Thanh kiểm tra chất lượng thi công công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thanh kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng của các nhà thầu để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ cam kết.
- Phát hiện các sai phạm trong công tác thi công của các nhà thầu, cán bộ giám sát. Phát hiện các sai phạm trong công tác vận hành điều hành của các bộ phận trong chức năng được giao.
2. Thanh kiểm tra tuân thủ Quy trình, Quy định, Nội quy của Tập đoàn đối với CBNV.
3. Thanh, kiểm tra các sự vụ theo chỉ đạo của cấp trên
4. Thanh kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán của nhà thầu
5. Tham gia các chiến dịch/phân công tại các Dự án của ban lãnh đạo khi có yêu cầu. 

Job Requirement

Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng;
Có kinh nghiệm giám sát các công trình xây dựng dân dụng từ các giai đoạn: ngầm, thân, thô, hoàn thiện;
Sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh có dự án;
Năng động, chuyên nghiệp, chịu áp lực công việc tốt. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.