Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC GROUP - TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG DỰ ÁN (THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ)

 • Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho, Gia Lai, DakLak
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Architect, Law / Legal Services, Finance / Investment, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động triển khai các thủ tục đầu tư cho các án thuộc địa bàn phòng phụ trách: 
- Chủ trì việc triển khai các hoàn thiện thủ tục đất đai cho dự án; 
- Chủ trì thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cho dự án: 
+ Từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; 
+ Lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án; 
+ Lập, thẩm định TKCS, TKTC, PCCC, DTM; 
+ Cấp phép xây dựng cho các hạng mục công trình của dự án; 
+ Và các thủ tục pháp lý cần thiết khác; 
- Chủ trì lập, bảo vệ kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý dự án, chủ trì việc triển khai kế hoạch đến từng thành viên trong phòng và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng; 
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, thủ tục đất đai đảm bảo tiến độ và phù hợp với quy định hiện hành; 
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. 
- Duy trì mối liên hệ với các cơ quan liên quan trên địa bàn mình phụ trách để nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ việc triển khai nhiệm vụ; 
- Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý hiện hành để vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Job Requirement

1. Bằng cấp, chứng chỉ: Kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư và các chuyện nghành khác liên quan 
2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: 
- Có kiến thức trong công tác quản lý đất đai; 
- Có kiến thức trong công tác đầu tư xây dựng; 
- Có kỹ năng đọc hiểu hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thiết kế…; 
3. Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ thuật (nếu có) 
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Phần mềm MS Project, phần mềm đồ họa Autocad, Microstation, phần mềm dự toán; 
4. Kỹ năng mềm: 
- Kỹ năng giao tiếp; 
- Kỹ năng thuyết trình; -
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; 
- Kỹ năng đàm phán; 
- Kỹ năng lập kế hoạch; 
- Kỹ năng giao việc
- Kỹ năng kiểm soát công việc thực hiện hiệu quả công việc; 
- Một số kỹ năng cần thiết khác Phẩm chất cá nhân/thái độ: Trung thực, chăm chỉ, chịu khó, thẳng thắn, quyết liệt - Sức khỏe tốt, chịu áp lực công việc, thường xuyên di chuyển. - Giúp đỡ hỗ trợ đồng nghiệp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.