Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC Group - Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng Kinh Doanh (BĐS)

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định chiến lược kinh doanh; Đề xuất phương án kinh doanh
- Nghiên cứu đề xuất, triển khai thực hiện các chính sách nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh BĐS của Ban kinh doanh. 
- Đề xuất tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về kế hoạch truyền thông, kế hoạch phân phối sản phẩm của công ty 
- Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh bán hàng cũng như kế hoạch truyền thông, tiếp thị, tiếp cận khách hàng 
- Triển khai thực hiện phương án kinh doanh và công tác quản lý 
- Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kinh doanh cũng như kết quả kinh doanh của phòng 
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý 
- Phổ biến cho đại lý các quy chế, chính sách, quyết định của công ty 
- Giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng liên quan đến việc sản phẩm và việc ký kết, thực hiện hợp đồng 
- Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm Bất động sản của Tập đoàn 
- Đào tạo và đánh giá nhân sự của phòng kinh doanh theo quy định của công ty.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Đại học Xây dựng, Đại học kiến trúc, Đại học Ngoại thương quản trị kinh doanh bất động sản hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Am hiểu pháp luật về Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản: Các bộ Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, … do Nhà nước ban hành
- Có 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương trở lên
- Đã từng làm Tại các trung tâm giao dịch Bất động sản hoặc GĐ kinh doanh tại các Công ty kinh doanh bất động sản
- Có Khả năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ nhân viên và có khả năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới
- Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường bất động sản.
- Am hiểu kiến thức pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Có mối quan hệ trong lĩnh vực Bất động sản
- Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.