Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FLC GROUP - TRƯỞNG PHÒNG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 10 - 12 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Architect, Finance / Investment, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

• Trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến thiết kế quy hoạch, từ bước lập phương án ý tưởng sơ bộ đến lúc hoàn thiện đồ án đưa vào thẩm định tại cơ quan quản lý nhà nước, phạm vi bao gồm các đồ án QHC, QHPK, QHCT.
• Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Tập đoàn các phương án thiết kế quy hoạch phù hợp với chủ trương đầu tư của Tập đoàn
• Quản lý, giám sát tiến độ, thẩm định chất lượng và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp để các nhà thầu phụ hoàn thiện hồ sơ phù hợp với chủ trương đầu tư của Tập đoàn
• Phối hợp với các phòng ban khác liên quan trong phạm vi công việc được giao theo quy trình của Tập đoàn
• Đầu mối về mặt chuyên môn thiết kế, bảo vệ phương án, đồ án quy hoạch, trình phê duyệt cơ quan quản lý nhà nước
• Theo các yêu cầu khác của lãnh đạo Tập đoàn
Công việc chi tiết cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Job Requirement

- Kinh nghiệm 10 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm ở các tập đoàn lớn hoặc các đơn vị chủ đầu tư khác. Đã tham gia nhiều trong các công tác quản lý và thiết kế quy hoạch xây dựng.
-  Kiến trúc sư - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quy hoạch hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị chuyên về quy hoạch như Viện quy hoạch đô thị, viện quy hoạch.....

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.