Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 FLC FAM - Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất (HO) Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
2 FLC FAM - Chuyên viên kiểm soát chất lượng Hà Nội 31/12/2018
3 FLC FAM - Giám đốc Nông trường Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
4 FLC FAM - Chuyên viên Kỹ thuật Sản xuất Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
5 FLC FAM - Chuyên viên kỹ thuật Sản xuất nấm Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
6 FLC FAM - Chuyên viên bảo vệ thực vật Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
7 FLC FAM - Đội trưởng Sản xuất Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
8 FLC FAM - Giám đốc Nông trường Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
9 FLC FAM - Đội trưởng sau thu hoạch Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
10 FLC FAM - Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất Sơn La
Yên Bái
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
...
31/12/2018
11 FLC FAM - Trưởng phòng kiểm soát chất lượng Hà Nội 31/12/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.