Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Bình Định
Đang Tuyển
2 (FAROS) Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Quản lý Xây dựng Dự án. Hà Nội
Hải Phòng
Bình Định
Đang Tuyển
3 Giám Đốc Ban Quản Lý Xây Dựng Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
4 Phó Giám Đốc Quản Lý Dự Án Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
5 Phó Giám Đốc Thi Công Xây Dựng Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
6 CHỈ HUY TRƯỞNG Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
7 CHỈ HUY PHÓ Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
8 Kỹ sư trưởng Hà Nội Đang Tuyển
9 Chuyên viên Marketing Hà Nội Đang Tuyển
10 chuyên viên pháp lý dự án tại Hải Phòng Hải Phòng Đang Tuyển
11 Chuyên viên pháp lý dự án tại Quảng Ninh Quảng Ninh Đang Tuyển
12 Trưởng phòng dự án tại Bình Định Bình Định Đang Tuyển
13 Phó trưởng phòng dự án Hà Nội Đang Tuyển
14 Thanh tra viên Hà Nội Đang Tuyển
15 GIÁM ĐỐC THI CÔNG XÂY DỰNG Hà Nội Đang Tuyển
16 Kiến trúc sư Hà Nội Đang Tuyển
17 Kỹ sư Dự toán kinh tế Hà Nội Đang Tuyển
18 Phó Trưởng Phòng Dự Án, Ban Đầu Tư Hà Nội Đang Tuyển
19 Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án, Ban Đầu Tư Tại Hà Nội và Tại Đồ Sơn - Hải Phòng Hà Nội Đang Tuyển
20 Thanh Tra Viên (mảng Xây Dựng/vận Hành Khách Sạn), Ban Thanh Tra Hà Nội Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.