Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên pháp lý Dự án làm việc tại Quảng Bình Quảng Bình Đang Tuyển
2 Trưởng Bộ phận Tài chính Kế toán Quảng Bình Đang Tuyển
3 Trưởng Bộ phận Hành chính nhân sự Quảng Bình Đang Tuyển
4 (FLC GROUP) GIÁM ĐỐC DỰ ÁN TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Đang Tuyển
5 Giám Đốc Ban Quản Lý Xây Dựng Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
6 Phó Giám Đốc Quản Lý Dự Án Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
7 Phó Giám Đốc Thi Công Xây Dựng Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
8 CHỈ HUY TRƯỞNG Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
9 CHỈ HUY PHÓ Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Bình Định
Đang Tuyển
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.