Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Kế hoạch

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • 3 - 5 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Bất động sản, Bán hàng / Kinh doanh, Luật / Pháp lý
 • Không giới hạn

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng và cập nhật các mẫu biểu liên quan đến công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động Ban KSNB và của các đơn vị và Tập đoàn.

- Tham gia soát xét và tổng hợp kế hoạch định kỳ, hàng năm của từng đơn vị và kế hoạch của Tập đoàn;

- Tham gia tổ chức các cuộc họp bảo vệ kế hoạch hoạt động kinh doanh cho từng đơn vị và cả Tập đoàn;

- Hoàn thiện kế hoạch tổng hợp theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng, ban KSNB trước khi trình Ban TGĐ Tập đoàn và gửi các đơn vị;

- Giúp việc cho lãnh đạo phòng Kế hoạch, Ban KSNB trong triển khai các công việc chi tiết làm cơ sở tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành trong quản trị điều hành, triển khai nhiệm vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn

- Thực hiện đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả hoạt động định ký theo quy định đúng thời hạn, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về biểu mẫu và yêu cầu thông tin trong quá trình lập báo cáo;

-  Lập báo cáo, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ; đánh giá tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch của các đơn vị nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo định kỳ;

- Chịu trách nhiệm soạn thảo các báo cáo quản trị và lập các báo cáo phân tích và tổng hợp số liệu hoạt động kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn định kỳ, đột xuất trình Ban lãnh đạo theo yêu cầu

- Soạn thảo và trình ban hành các qui trình, qui định, hướng dẫn về công tác báo cáo và kế hoạch...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh

nghiệp, Tài chính và Kế toán.

- Có kinh nghiệm làm việc về chuyên môn tài chính, kế toán, kế hoạch

- Có kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc theo nhóm, và làm việc độc lập chủ động

- Cẩn thận, tỉ mỉ, thận trọng

- Quản lý thời gian

- Có tinh thần kỷ luật cao trong công việc, trung thực, có tinh thần xây dựng và thích ứng với văn hoá của Công ty

 

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.