Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng phòng kỹ thuật

 • Hà Nội
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 7 - 10 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Hàng không
 • Không giới hạn

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật phát triển  của Hãng;
 • Xây dựng các quy định, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của BAS;
 • Kiểm soát và duy trì đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn và quy định  kỹ thuật được thực hiện đảm bảo an toàn và khả phi của tàu bay, phục vụ cho  khai thác phù hợp với yêu cầu luật định;

Các nhiệm vụ chính: (Tóm tắt những đầu mục công việc chính, tối đa 06 đầu mục công việc chính của vị trí)

Chịu trách nhiệm trước giám đốc kỹ thuật về kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật phát triển, cụ thể như  sau:

 • Tham mưu về các vấn đề phát triển ngành kỹ thuật máy bay trong hãng.
 • Quản lý kỹ thuật đội máy bay của hãng tuân thủ theo các qui trình nêu trong tài liệu điều hành bảo dưỡng MME và các qui định của nhà chức trách Hàng không.
 • Theo dõi việc đánh giá, thực hiện các thông báo kỹ thuật bắt buộc AD, các thông báo kỹ thuật cảnh báo SB và thay đổi cải tiến kỹ thuật MOD theo quy trình.
 • Tổ chức đánh giá và quản lý các phần mềm ứng dụng trên các hệ thống của máy bay và trình lãnh đạo phê chuẩn việc áp dụng các phần mền ứng dụng mới.
 • Nghiên cứu triển khai các dự án phát triển kỹ thuật máy bay, động cơ và thiết bị.
 • Đánh giá các đặc tính kỹ thuật công nghệ bảo dưỡng mới.
 • Tham gia đàm phán về các nội dung, điều khoản kỹ thuật đối với các hợp đồng mua, thuê mua mới, bán, cho thuê của Hãng. Nghiên cứu và thực hiện lựa chọn cấu hình máy bay trong các dự án thuê mua máy bay. Chủ trì các dự án giám sát và tiếp nhận máy bay mới.
 • Phối hợp các đơn vị liên quan liên hệ với nhà chế tạo đưa ra các giải pháp kỹ thuật liên quan đến bảo dưỡng máy bay và thiết bị.
 • Xây dựng tiêu chuẩn, qui định về đảm bảo kỹ thuật trong khai thác máy bay, động cơ;
 • Quản lý, theo dõi trạng thái động cơ, lập kế hoạch tráo đổi, sửa chữa đại tu động cơ;
 • Chủ trì xây dựng nội dung công việc khi động cơ đưa đi đại tu sửa chữa;.
  Quản lý, lập kế hoạch tráo đổi, sửa chữa đại tu càng; Chủ trì xây dựng nội dung công việc khi càng đưa đi đại tu sửa chữa;
 • Kiểm soát cấu hình kỹ thuật đội máy bay trên hệ thống MRO IT theo qui trình.
 • Tham gia giao ban hàng ngày với bộ phận Điều hành bảo dưỡng (MOC);
 • Hỗ trợ phòng MOC khi có yêu cầu;
 • Cử cán bộ, chuyên viên tham gia trực kỹ thuật vào các ngày tết, lễ;
 • Quản lý, theo dõi các thiết bị có thọ mệnh H/T; LLP của càng, động cơ và APU.
 • Theo dõi và đòi bảo hành của càng, động cơ và APU.
 • Đề xuất và theo dõi thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến cáo cảnh báo trong
  các báo cáo độ tin cậy hàng tháng.

Nhóm công việc theo chính

Tham gia xây dựng và phát triển chính sách, tiêu chuẩn về kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật phát triển;

Hỗ trợ hoạt động đảm bảo quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng và cung ứng PTVT;

Đảm bảo quản lý kỹ thuật, duy trì khả phi liên tục (Continuing Airworthiness: CAMO);

 • Khả phi liên tục của tàu bay, Khai thác bay an toàn, hiệu quả, đúng luật

Yêu Cầu Công Việc

 • Kỹ sư máy bay/ động cơ
 • Kiến thức chung về ngành hàng không  
 • Kiến thức kỹ thuật, quản lý bảo dưỡng phù hợp Part 5 và Part 7;
 • Kỹ sư máy bay;
 • Đào tạo chuyển loại một loại tàu bay;
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng đánh giá phân tích, ra quyết định
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.