Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FJC - Kế toán Tổng hợp (LV tại Hà Nội)

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Retail / Wholesale, Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

1. Thu chi
- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh/ quyết toán của các phòng/ban/đơn vị.
- Thực hiện lập phiếu thu/chi tại văn phòng Chi nhánh.
- Lập Ủy nhiệm chi và thực hiện thanh toán cho đối tác.
2. Công nợ
- Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát các khoản công nợ phát sinh.
- Lập biên bản đối chiếu số dư công nợ hàng kỳ theo quy định.
3. Hàng hóa, tài sản – Công cụ dụng cụ
- Cập nhật số liệu phát sinh nhập – xuất phát sinh trong kỳ kịp thời.
- Đối chiếu số liệu nhập – xuất với các bên liên quan.
- Thực kiểm kê hàng hóa hàng kỳ theo quy định.
4. Thuế
- Lập tờ khai, báo cáo thuế gửi cơ quan Thuế theo quy định.
5. Báo cáo
- Kiểm tra, kiểm soát việc cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa.
- In, lưu trữ hồ sơ, báo cáo, chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu Kế toán trưởng, Cán bộ quản lý trực tiếp.
6. Hành chính
- Tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty, chuyển các bộ phận Tập Đoàn giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu. 
- Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. 
- Chấm công cuối tháng nội bộ công ty, và một số công việc khác theo chỉ đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành khác có liên quan.
 • Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 - 3 năm.
 • Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng lập báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính và xử lý các tình huống phát sinh, tổng hợp thông tin.
 • Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tài chính kế toán.

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.