Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FLC BISCOM - Chuyên viên Hệ thống & QHLĐ

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 20/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Nhóm công việc Hệ thống:
 1. Quản lý Cơ cấu tổ chức và Chính sách hệ thống:
 • Tham mưu xây dựng, tối ưu hóa mô hình tổ chức - quản lý, chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh của các Phòng/Bộ phận/Chi nhánh/Đơn vị trong Công ty.
 • Xây dựng các chính sách hệ thống đảm bảo tính thống nhất và giám sát việc thực thi của chính sách này trong toàn Công ty.

2. Quản lý hệ thống thông tin nhân sự Công ty;

 • Quản lý hệ thống thông tin nhân sự thống nhất toàn Công ty bao gồm tổng hợp các báo cáo của toàn Công ty theo chức năng nghiệp vụ;
 • Thực hiện việc báo cáo và phân tích biến động nhân sự, chi phí nhân sự của toàn Công ty và tại từng  Phòng/Bộ phận/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc.

3.  Quản lý các Dự án Nhân sự:

 • Xây dựng, vận hành, kiểm soát các dự án Nhân sự (dự án phần mềm nhân sự, …).
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đánh giá, thi đua, khen thưởng trong toàn Công ty.
 • Phối hợp với các Trưởng Bộ phận chức năng trong Phòng HCNS để cùng quản trị nghiệp vụ Nhân sự tại các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty.

4. Phối hợp với các Trưởng Bộ phận chức năng trong Phòng HCNS để cùng quản trị nghiệp vụ Nhân sự tại các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty.

5. Hỗ trợ các mảng công việc của Phòng theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng Phòng HCNS.

B. Nhóm công việc QHLĐ:

 1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ trong công tác quản lý dữ liệu nhân sự; xây dựng theo dõi, cập nhật bổ sung, kiểm soát và lưu trữ toàn bộ thông tin nhân sự bao gồm cả bản cứng và bản mềm.
 2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự và quản lý nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công công tác, điều chuyển, điều động, biệt phái, …); Đề xuất, tham mưu, thực hiện điều chỉnh chức danh, cấp bậc nhân sự của các CBNV đột xuất và định kỳ.
 3. Xây dựng và triển khai công tác đánh giá nhân sự định kỳ (tháng/quý/6 tháng/năm).
 4. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến HĐLĐ: soạn thảo, ký kết, tạm hoãn, chấm dứt Học việc/Thử việc/HĐLĐ/Chuyên gia/Cộng tác viên. 
 5. Tham gia đầu mối giải quyết các vụ tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động.
 6. Quản lý, thực hiện các thủ tục liên quan đến các chế độ cho người lao động, NLĐ xin nghỉ việc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế lao động, Luật, QTKD, …;
 • Am hiểu pháp luật về lao động (Luật lao động, Luật BHXH, …); Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhân sự;
 • Trên 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nhân sự; Ưu tiên kinh nghiệm làm Hệ thống và QHLĐ;
 • Kỹ năng giao tiếp;Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo; Kỹ năng quản lý và lưu hồ sơ;
 • Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.