Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FLC BISCOM - Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel, Executive management, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 28/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thực hiện thanh tra, kiểm soát nội bộ các phòng/bộ phận/đơn vị/chi nhánh theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo:
 • Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các phòng/bộ phận/đơn vị/chi nhánh trong phạm vi công việc được phân công phụ trách;
 • Kiến nghị các giải pháp để khắc phục, phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ quy định nội bộ tại đơn vị được kiểm tra.
 • Đôn đốc các đơn vị khắc phục các khuyến nghị của KSNB qua các kỳ kiểm tra, kiểm soát;
 • Tổng hợp thực trạng khuyến nghị của các đơn vị báo cáo Ban Lãnh đạo định kỳ quý;

2. Kiểm soát các hồ sơ mua sắm theo phạm vi quy định

 • Kiểm tra các hồ sơ mua sắm đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định hiện hành của Tập đoàn, Công ty; Kiểm tra về nhu cầu đề xuất.
 • Kiểm tra và đàm phán giá, lựa chọn NCC theo phạm vi quy định.

3. Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản theo đề xuất của các đơn vị hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

 • Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo quy chế, quy trình, quy định, chính sách nội bộ có liên quan theo quy định của Tập đoàn, Công ty theo phạm vi được phân công;
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản nội bộ, phát hiện các điểm bất cập, đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung tới Trưởng Phòng nhằm đảm bảo tính hiệu quả quản trị của các văn bản nội bộ;

4. Thực hiện các công tác tổng hợp số liệu, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng Phòng KSNB

5.  Các công việc khác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Kế toán/Kiểm toán, chuyên ngành khác có liên quan,…
 • Có kiến thức tốt về KSNB/Thanh tra/Kiểm soát chất lượng
 • Đã có kinh nghiệm trong công việc kiểm soát nội bộ/thanh tra/kiểm soát chất lượng
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức công việc, báo cáo, giải quyết vấn đề tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt phục vụ cho công việc thu thập thông tin và giao tiếp; kỹ năng phân tích, trình bày, viết báo cáo tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng tương tác với các bộ phận tốt
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.