Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FLC Faros - Cán bộ quản lý thiết kế

Work Location Quang Ninh (Ha Long City)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 15,000,000 - 20,000,000 VND
Industry Real Estate, Architect, Interior / Exterior, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm tra sự chính xác của bản vẽ thiết kế với hệ thống quy chuẩn, quy phạm pháp luật hiện hành. Kiểm tra sự thống nhất giữa các bản vẽ kết cấu, kiến trúc, ME phát hiện ra những sai khác để kịp thời kiến nghị với Ban Kiểm soát thiết kế hoặc đơn vị tư vấn thiết kế.

2. Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ biện pháp thi công cho toàn bộ các công việc trong bản vẽ thiết kế.

3. Làm việc cùng Tư vấn thiết kế để kịp thời có các điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thi công xây lắp.

4. Làm việc cùng các Phòng Ban có liên quan như: Phòng Kiểm soát thiết kế, Ban Đầu tư, Phòng Đấu thầu, Phòng Vật tư để lên kế hoạch thầu, kế hoạch vật tư, các điều chỉnh về thiết kế, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của dự án.

5. Tham gia giám sát các nhà thầu, các thầu phụ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

6. Kiểm tra các hồ sơ triển khai thi công của các nhà thầu.

Job Requirement

-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và công nghiệp ( hoặc các ngành khác liên quan )

-    Chứng chỉ quản lý dự án (nếu có)

-    Thành thạo các phần mềm ứng dụng trong kiến trúc như AutoCAD, 3Dmax, Photo Shop, Revit Architext,... .

-    Khả năng giao tiếp tốt

-    Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

-    Khả năng tổng hợp, xử lý tình huống tốt

-   Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong các lĩnh vực

-   Tư cách đạo đức tốt

-   Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.