Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FLC Group - Chuyên Viên Nội Dung

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Sales / Business Development, Interpreter/ Translator, Restaurant / Hotel, TV / Newspaper / Editors
Deadline to Apply 30/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Sản xuất nội dung/Thông tin/Thông cáo báo chí, các bài viết phân tích tổng hợp, các bài viết chuyên sâu phục vụ công tác truyền thông của Tập đoàn và hệ thống công ty con, công ty liên kết. Hiểu biết hoặc có thế mạnh về lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản....

2. Viết và Biên tập nội dung/Thông tin cho các tài liệu phục vụ sự kiện, chiến dịch truyền thông cụ thể 

3. Kiểm soát nội dung tin đăng trên các kênh truyền thông toàn Tập đoàn

5. Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

- Trình độ ĐH trở lên chuyên ngành báo chí, truyền thông, hoặc ngành nghề có liên quan                         

 - Kỹ năng viết và biên tập tốt. Ưu tiên ứng viên từng là phóng viên có kinh nghiệm xử lý nội dung trong các nhóm ngành Kinh tế - Tài chính, Bất động sản. 

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng viết nội dung tiếng Việt, tiếng Anh

 

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.