Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

FLC Group - Phó phòng Nội dung

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 8 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Interpreter/ Translator, Printing / Publishing, TV / Newspaper / Editors
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý Phòng nội dung thực hiện các nhiệm vụ:            

1. Viết và Biên tập nội dung/Thông tin/Thông cáo báo chí, các bài viết phân tích tổng hợp, các bài viết chuyên sâu phục vụ công tác truyền thông của Tập đoàn và hệ thống công ty con, công ty liên kết   

2. Viết và Biên tập nội dung/Thông tin cho các tài liệu phục vụ sự kiện, chiến dịch truyền thông cụ thể (KBMC, bài phát biểu lãnh đạo, kịch bản film, trả lời báo chí, tài liệu in ấn...)

3. Chủ trì phối hợp các Phòng ban để biên tập và đề xuất nội dung từng Kế hoạch truyền thông. Tham gia phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông về mặt nội dung.   

4. Kiểm soát việc đăng tải các nội dung trên các kênh truyền thông toàn Tập đoàn    

5. Tổ chức soạn thảo, cập nhật tài liệu, văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động của Phòng

6. Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

- Trình độ ĐH trở lên chuyên ngành báo chí, truyền thông, hoặc ngành nghề có liên quan                         

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty/ Tập đoàn lĩnh vực BĐS, nghỉ dưỡng, du lịch, xây dựng,..              

- Am hiểu các quy định về luật Quảng cáo, Truyền thông, Marketing                                 

- Am hiểu kiến thức lĩnh vực BĐS, tài chính, du lịch, hiểu phong cách nội dung của báo chí chính thống và có khả năng linh hoạt khi xử lý các nội dung phục vụ truyền thông và marketing trên các kênh Digital, Social…

- Kỹ năng viết và biên tập tốt. Có khả năng xử lý nội dung đa lĩnh vực, đặc biệt các nhóm ngành Bất động sản, Du lịch - Nghỉ dưỡng, Xây dựng....

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng viết nội dung tiếng Việt, tiếng Anh

 

People also viewed

Survey

Which points do you expect to apply for any Company?

 • Company brand
 • Company Size
 • Salary level
 • Location
 • Opportunities for promotion

FLC Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.